top of page

Behandeltraject

U kunt zich aanmelden op verwijzing van een arts, specialist of orthodontist. Eventueel na signalering door u zelf, door de school, of door een collega logopedist.

Logopedie-Meerssen-068.jpg

Intake

Bij uw eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. Uw klacht zal samen met u in kaart gebracht worden.

Onderzoek

Een onderzoek bij een logopedist kan bestaan uit testafname's (bij spraak/taalproblemen), metingen (b.v. bij stemklachten) en geluidsopname's en observatie's.

Behandeling

Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden behandeldoelen bepaald. Deze worden met u besproken en deze worden regelmatig geëvalueerd.

 

Een behandeling kan bestaan uit:

  • een eenmalig advies met eventueel een nieuw (herhalings) onderzoek na enkele maanden om te bepalen of het probleem zich oplost.

  • Kortdurende behandeling, waarbij vaardigheden aangeleerd worden.

  • Langdurige behandeling , waarbij langere intensieve begeleiding nodig is.

De behandeling duurt meestal een half uur. Afhankelijk van de ernst van het probleem zal de behandeling een of twee keer per week gepland worden.

 

Wanneer het voor de patient om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan de verwijzend arts 'behandeling aan huis' voorschrijven. De logopedist krijgt dan van de zorgverzekeraar toestemming om de patiënt in de thuissituatie te behandelen.

 

Een kind is vrijwel nooit te jong voor logopedie.

Een groot deel van de voorkomende spraak- en taalproblemen komen voor bij kinderen jonger dan 6 jaar. Wel zal de behandeling van een 2-jarige meer bestaan uit adviezen aan de ouders, terwijl een 4-jarige al echte 'oefeningen' krijgt. Logopedie bij peuters / kleuters gebeurt altijd spelenderwijs. Het kind speelt en oefent tegelijkertijd. De ouders zijn bij de behandeling aanwezig.

Een probleem in het spreken wordt niet met één of twee behandelingen per week verholpen. De logopedist geeft aan patiënt en/of ouders adviezen, opdrachten en huiswerk mee. Alleen door inzet van patiënt en/of omgeving zal een probleem uiteindelijk verholpen kunnen worden.

Samenwerking

Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen bij de behandeling , kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan huisartsen, orthodontisten, collega logopedisten, leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kan ook gaan om een andere paramedische behandelaar zoals bijvoorbeeld een bewegingstherapeut, (kinder-) fysiotherapeut of ergotherapeut.

Hiervoor zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Aanvullend onderzoek

Ook kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten plaatsvinden door een arts, of paramedicus. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een huisarts, KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut of orthopedagoog. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met u.

bottom of page