kwaliteit

Onze praktijk is opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Je wordt geregistreerd in dit Register wanneer je voldoet aan alle eisen van behandeling, praktijkervaring, scholing, en vakoverleg.

Wij zijn lid van Kwaliteitskringen.

  • Kwaliteitskring Zuidelijke Zorg; een algemene kwaliteitskring van logopedisten die voornamelijk werken in de Vrije Vestiging. Onderwerpen op het gebied van onderzoek, testgebruik, spraak/taalbehandeling , stem advies , dyslexie worden hier uitgediept.
  • Kwaliteitskring Stem: een kwaliteitskring die onderwerpen op het gebied van stemonderzoek en behandeling uitdiept.
  • Kwaliteitskring Preverbale logopedie; waarbij onderwerpen als eet en drinkproblemen bij jonge kinderen uitgediept worden. Marloes Brands is vijf jaar kwaliteitskring begeleider geweest van deze kring.

Binnen kwaliteitskringen bestaat de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg/ intervisie, vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten.

Wij staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op ons vakgebied, volgen we regelmatig Post- HBO cursussen.

Cursussen en Specialisaties:

Vakgebied stem
Akoestische analyse's van het stemgeluid.
Manuele facilitatie van de larynx (A en B).
Chronische stemoverbelasting als vorm van RSI
Theorie van de zangstem
Workshop Houding Adem en Beweging volgens de Feldenkrais methode
Fonetografie; meten van de stemomvang en de dynamiek van de stem en de stemmogelijkheden.
Estil Voice Training (ESVT) training zangstem
Complete Vocal Technique; CVT; een zangmethode

Vakgebied taal
Cursus voor ernstige fonologische stoornissen: Hodson en Paden
Cursus voor fonologische stoornissen: Metaphon.
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologisch stoornissen. (Sint Marie).
Workshop: Pragmatiek; ontwikkeling en diagnostiek met de Nijmeegse Pragmatiektest.
Cursus Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen
Onderzoek en behandeling van Afasie (Neurologisch Taalprobleem): Afasie therapeut
Gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van PPA
PPA is een progressieve taalstoornis waarbij afasie het eerste en meest prominente symptoom is van een degeneratieve hersenziekte. De taalproblemen ontstaan geleidelijk en nemen in de tijd toe.

Vakgebied Slikken
Workshop Dysfagie Afdeling Foniatrie Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Behandeling van verworven Orofaryngeale slikstoornissen: H. Kalf en H. Bogaardt.
Oromyofunctionele therapie: Drs. B.P.M. Verlinden en P. Helderop. OMFT.
Cursus Logopedie en Tandheelkunde.

Vakgebied Communicatie
Communicatie bij mensen met autisme en met een ontwikkelingsleeftijd tot 4 jaar. Cursus communicatie bij Theo Peeters en Hilde De Clercq.

Vakgebied Dyslexie en Lees en Spellingproblemen
Dyslexie: Herkenning, Onderzoek en Behandeling. S.Karman.
Cursus Taal in Blokjes

Vakgebied Pre verbale Logopedie
Cursus eet en drinkproblemen bij jonge kinderen.