klachten

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit het best eerst voorleggen aan uw behandelend logopedist.
Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van een klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
U kunt deze klachtenregeling opvragen bij http://www.nvlf.nl