Jeanine America logopediste

 
Welkom op de website van Jeanine America.
 
Op 23 juni 1984 startte ik mijn logopediepraktijk in Rothem. Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam als logopedist.
De praktijk is momenteel gehuisvest in het Huisartsencentrum te Meerssen. Hier is intensieve samenwerking mogelijk met andere disciplines.
 
Ik heb een allround logopedie praktijk.
Daarnaast heb ik me gespecialiseerd op verschillende gebieden.
Naast mijn werkzaamheden in de particuliere praktijk werk ik sinds 1992 ook 12 uur per week in een Dagcentrum voor volwassenen met een beperking bij Stichting Daelzicht. Hier houd ik me bezig met 'Totale communicatie'.
 
Ik heb naast mijn solo praktijk ook verschillende betrekkingen in dienstverband gehad. Zo heb ik gewerkt in de schoollogopedie.Ik heb 13 jaar gewerkt in het Bernhoven Ziekenhuis in Veghel (stemdiagnostiek) in nauwe samengwerking met de afdeling KNO.
 
Door de jaren heen heb ik een netwerk opgebouwd met verwijzers, scholen en andere discipline's binnen de gezondheidszorg.
 
Ik vind het leuk om me bezig te houden met communicatie in de breedste zin van het woord. Binnen mijn werk vind ik kwaliteit, integriteit en persoonlijke aandacht belangrijk.
Ik werk niet aan een geïsoleerde klacht, maar houd rekening met de totale mens. Hierbij is samenwerking met de huisarts en andere disciplines noodzakelijk.
 
Bij de behandeling van kinderen staat het kind en zijn belevingswereld centraal. Ik probeer binnen de behandeling heel flexibel te zijn. Het kind moet de behandeling als spelen ervaren.Telkens wordt het kind door aantrekkelijke spelsituatie's uitgedaagd tot leermomenten om zijn spraak/taalniveau te verhogen. Plezier in communicatie is belangrijk. Hierbij houd ik de behandeldoelen in de gaten en zorg ik dat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd blijft.