kwaliteit

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Mijn praktijk is opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Je wordt geregistreerd in dit Register wanneer je voldoet aan alle eisen van behandeling, praktijkervaring, scholing, en vakoverleg .

Ik ben lid van twee Kwaliteitskringen.

  • Kwaliteitskring Zuidelijke Zorg; een algemene kwaliteitskring van logopedisten die voornamelijk werken in de Vrije Vestiging. Onderwerpen op het gebied van onderzoek, testgebruik, spraak/taalbehandeling , stem advies , dyslexie worden hier uitgediept.
  • Kwaliteitskring Stem: een kwaliteitskring die onderwerpen op het gebied van stemonderzoek en behandeling uitdiept.


Binnen kwaliteitskringen bestaat de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg/ intervisie, vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten.


Ik sta ingeschreven in de Kamer van Koophandel; 14123047

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op mijn vakgebied, volg ik regelmatig Post- HBO cursussen.


Vakgebied stem

Akoestische analyse's van het stemgeluid.
Manuele facilitatie van de larynx (A en B).
Chronische stemoverbelasting als vorm van RSI
Theorie van de zangstem
Workshop Houding Adem en Beweging volgens de FeldenkraismethodeVakgebied taal

Cursus voor ernstige fonologische stoornissen: Hodson en Paden
Cursus voor fonologische stoornissen: Metaphon.
Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologisch stoornissen. (Sint Marie).
Workshop: Pragmatiek; ontwikkeling en diagnostiek met de Nijmeegse Pragmatiektest.Vakgebied Slikken

Workshop Dysfagie Afdeling Foniatrie Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Behandeling van verworven Orofaryngeale slikstoornissen: H. Kalf en H. Bogaardt.
Oromyofunctionele therapie: Drs. B.P.M. Verlinden en P. Helderop.Vakgebied Communicatie

Communicatie bij mensen met autisme en met een ontwikkelingsleeftijd tot 4 jaar. Cursus communicatie bij Theo Peeters en Hilde De Clercq.Vakgebied Dyslexie

Dyslexie: Herkenning, Onderzoek en Behandeling. S.Karman.