Wat is logopedie?

Een logopedist onderzoekt, begeleidt, adviseert en behandelt mensen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, eten en drinken en lezen.


De begeleidingsmogelijkheden van een logopedist kunnen heel divers zijn.
Ik noem enkele voorbeelden.

  • Een logopedist houdt in de gaten of het slikken wel veilig verloopt bij een patient.
  • Zij traint mensen die beroepshalve hun stem goed en veel moeten gebruiken, zoals marktkooplui, zangers en politici.
  • Ook leert zij mensen hoe ze hun stem en spraak tijdens een presentatie optimaal kunnen laten overkomen.
  • Een logopedist adviseert over alternatieve communicatie, zoals gebarentaal, het communiceren met afbeeldingen of pictogrammen, als het spreken zeer moeizaam gaat.
  • Een logopedist maakt steeds meer gebruik van moderne hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld spraak- en taalcomputers, digitale stemopnames.


Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij.

  • Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens.
  • Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven.
  • Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.


De logopedist richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.