Mijn naam is Jeanine America.
 
Op 23 juni 1984 startte ik mijn logopediepraktijk in Rothem. Ik ben meer dan 35 jaar werkzaam als logopedist.
 
Zelf heb ik me gespecialiseerd op verschillende gebieden, zoals stemproblemen en problemen in de klankontwikkeling bij het jonge kind. 
 
Ik heb naast mijn solopraktijk ook verschillende betrekkingen in dienstverband gehad. Zo heb ik gewerkt in de schoollogopedie en 13 jaar in het Bernhoven Ziekenhuis in Veghel (stemdiagnostiek) in nauwe samenwerking met de afdeling KNO. Hier is mijn aandachtsgebied stem ontstaan. 
Vanaf 1992 tot 2016 heb ik naast mijn praktijk werkzaamheden verricht  in een dagcentrum voor volwassenen met een beperking, Stichting Daelzicht. Hier hield ik me bezig met 'totale communicatie'.
 
Door de jaren heen heb ik een netwerk opgebouwd met verwijzers, scholen en andere discipline's binnen de gezondheidszorg.
 
Ik vind het leuk om me bezig te houden met communicatie in de breedste zin van het woord. Binnen mijn werk vind ik kwaliteit, integriteit en persoonlijke aandacht belangrijk. Ik hou rekening met de totale mens en werk niet aan een geïsoleerde klacht. Hierbij is samenwerking met de huisarts en andere disciplines noodzakelijk.
 
Bij de behandeling van kinderen staat het kind en zijn belevingswereld centraal. Ik probeer binnen de behandeling heel flexibel te zijn. Het kind moet de behandeling als spelen ervaren.Telkens wordt het kind door aantrekkelijke spelsituatie's uitgedaagd tot leermomenten om zijn spraak/taalniveau te verhogen. Plezier in communicatie is belangrijk. Hierbij houd ik de behandeldoelen in de gaten en zorg ik dat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd blijft.